20 anys d'experiència

L’empresa té un equip d’especialistes selecte i experimentat, molts amb una llarga trajectòria professional amb nosaltres.
GEST-BAU aposta per la seguretat laboral i la formació contínua del seu personal en el maneig de les noves tecnologies i els materials nous.
Valorem la qualitat professional i personal dels nostres treballadors, juntament amb la capacitat de treball i la implicació en el projecte empresarial.
Ens enorgulleix contribuir a la integració social dels treballadors que procedeixen d’altres cultures i a la convivència basada en l’aprenentatge i el respecte mutu, en compliment de la nostra comesa solidaria dins de la societat.