Els nostres serveis

GEST-BAU té la capacitat per a oferir tots els serveis necessaris per a la realització i gestió de tots els processos de l’edificació per al desenvolupament de projectes. Per a això disposa d’una gran varietat de maquinària i magnífic equip humà, així com d’una sòlida xarxa d’empreses col·laboradores que aporten serveis de lampisteria, electricitat, excavacions, fusteria, seguretat, pintura, guix, transports, jardineria, piscines i tota classe d’assessorament tècnic per part d’aparelladors i/o arquitectes i assessorament administratiu.

L’empresa s’encarrega de la coordinació i la supervisió dels treballs realitzats per les empreses col·laboradores (subcontractades), i també de la verificació de la qualitat dels materials emprats.

Construcció de xalets
Construcció de finques rústiques
Edificació de plurifamiliars
Promocions
Reformes en general